आजचे बाजारभाव

Soyabin Bajarbhav : आजचे सोयाबीन बाजारभाव – 28 November 2022

Soyabin Bajarbhav in maharashtra 28 November 2022

Soyabin Bajarbhav | नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आपण आज आता सोयाबीनच्या बाजापेठेत ज्या काही हालचाली सुरू आहेत त्या पाहणार आहोत.यामधे कोणत्या बाजार पेठेत किती सोयाबीन आली.सोयाबीन चा कोणत्या बाजार पेठेत कमाल दर किती आणि किमान दर किती तसेच सरासरी सोयाबीन चां बाजार भाव याची सविस्तर माहिती आपण घेणार आहोत.(soyabin Bajarbhav)

आजचे सोयाबीन बाजारभाव (soyabin Bajarbhav 28 November 2022)

महाराष्ट्रातील व आपल्या आसपास असणाऱ्या बाजारपेठेतील वास्तव असणारे भाव हे आपण आज पाहणार आहोत. (Soyabin Bajarbhav in maharashtra)

लासलगाव बाजार पेठ: या बाजार पेठे मध्ये आज 1243 क्विंटल सोयाबीन आली.कमीत कमी 3000 रुपये लिवाव करते वेळी भाव होता. तर 5716 रुपये कमाल भाव देण्यात आला असून सरासरी भाव 5550 रू नोंद करण्यात आला.

औरंगाबाद बाजार पेठ : आज दिवसभरात औरंगाबाद बाजार पेठेत 70 क्विंटल सोयाबीन आली.या बाजार पेठेत झालेल्या लिलावात सोयाबीन ला 5300 रू कमीत कमी भाव होता .तर जास्तीत जास्त भाव 5603 रू आहे.तर सरासरी भाव हा 5415 रुपये एवढा नोंदवण्यात आला.

माजलगाव बाजार पेठ : माजलगाव बाजार पेठे मध्ये आज 1604 क्विंटल सोयाबीन आली.कमीत कमी 4500 रुपये लिवाव करते वेळी भाव होता. तर 5650 रुपये कमाल भाव देण्यात आला असून सरासरी भाव 5500 रू नोंद करण्यात आला

राहुरी,वांबोली बाजार पेठ : आज दिवसभरात राहुरी,वांबोळी बाजार पेठेत 46 क्विंटल सोयाबीन आली.या बाजार पेठेत झालेल्या लिलावात सोयाबीन ला 4957 रू कमीत कमी भाव होता .तर जास्तीत जास्त भाव 5551 रू आहे.तर सरासरी भाव हा 5254 रुपये एवढा नोंदवण्यात आला.

उदगीर बाजार पेठ : उदगीर बाजार पेठेत आज लिलावासाठी 2800 क्विंटल सोयाबीन आली. या लिलावात 5650 रू कमीत कमी दर मिळाला आहे तर जास्तीत जास्त किंमत 5700 रुपये इतकी मिळाली गेली आहे.तसेच सरासरी भाव 5675 नोंदवण्यात आला आहे.

कारंजा बाजार पेठ: या बाजार पेठे मध्ये आज 3000 क्विंटल सोयाबीन आली.कमीत कमी 5150 रुपये लिवाव करते वेळी भाव होता. तर 5625 रू कमाल भाव देण्यात आला असून सरासरी भाव 5410 रू नोंद करण्यात आला
आहे.

आचलपुर बाजार पेठ: आज अचलपूर बाजार पेठेत सोयाबीन 555 क्विंटल विक्रीसाठी आली गेली. कमीत कमी दर 5100 देण्यात आला आहे तर सोयाबीन ला जास्तीत जास्त भाव 5400 रुपये देण्यात आला आहे. त्याच प्रमाणे सरासरी रेट हा 5250 रुपये काढण्यात आला आहे.

परळी – वैजनाथ बाजार पेठ : परळी – वैजनाथ बाजार पेठेत आज सोयाबीन 1000 क्विंटल आली आहे.लिलाव करताना कमीत कमी भाव 5300 रू मिळाला.तर जास्तीत जास्त दर हा 5681, रू देण्यात आला आहे.तसेच सरासरी सोयाबीन चां बाजार भाव 5501 रू नोंदवला गेला आहे.

सोलापूर बाजार पेठ: सोलापूर बाजार पेठेत झालेल्या लिलावात 353 सोयाबीन चां माल आला. 4800 रू हा या बाजार पेठेतील कमीत कमी दर होता तर जास्तीत जास्त 5725 एवढा मिळाला आणि सरासरी भाव 5550 काढण्यात आला आहे.

अमरावती बाजार पेठ: अमरावती बाजारपेठेत आज सोयाबीनच्या लिलावात 5367 क्विंटल सोयाबीन विक्रीसाठी आली असे नोंद करण्यात आली.या बाजारपेठेत सोयाबीन ला कमीत कमी दर हा 5150 रू देण्यात आला आहे. तर जास्तीत जास्त दर हा 5442 रू ठेवण्यात आला. सरासरी बाजारभाव 5296 रुपये मिळाला.

कोपरगाव बाजार पेठ: 511 क्विंटल ची कोपरगाव बाजार पेठेत सोयाबीन आल्याची नोंद झाली आहे. येथील लिलावात 4000 हा कमीत कमि दर दिला आहे.तर जास्तीत जास्त दर 5543 रू मिळाला आहे.तर सरासरी बाजारभाव हा 5340 एवढा नोंद केला आहे.

लातूर बाजार पेठ: लातूर बाजारपेठेत आज सोयाबीनच्या लिलावात 15057 क्विंटल सोयाबीन विक्रीसाठी आली असे नोंद करण्यात आली.या बाजारपेठेत सोयाबीन ला कमीत कमी दर हा 5200 रू देण्यात आला आहे. तर जास्तीत जास्त दर हा 6111 रू ठेवण्यात आला. सरासरी बाजारभाव 5700 रुपये मिळाला.

जालना बाजार पेठ: 8395 क्विंटल ची जालना बाजार पेठेत सोयाबीन आल्याची नोंद झाली आहे. येथील लिलावात 4300 हा कमीत कमि दर दिला आहे.तर जास्तीत जास्त दर 6000 रू मिळाला आहे.तर सरासरी बाजारभाव हा 5550 एवढा नोंद केला आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close