आजचे बाजारभाव

Soyabin bajarbhav – आजचे सोयाबीन बाजारभाव – 04 डिसेंबर 2022

Soyabin Bajarbhav in maharashtra 04 December 2022

Soyabin Bajarbhav : दिनांक – 4 डिसेंबर 2022 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आम्ही आमच्या लेखा द्वारे दररोज आपल्या आसपासच्या परिसरातील बाजारपेठेत कोणत्या मालाला किती भाव मिळाला याची माहिती घेत असतो. याचे कारण हेच की शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य तो भाव मिळावा. या बद्दल सविस्तर माहिती आपण पाहणार आहोत.(Soyabine Bajarbhav December)

 

आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव Today Soyabin Bajarbhav 04 December 2022

बाजार पेठ : अहमदनगर
कमीत कमी किंमत : 4200
जास्तीत जास्त किंमत :5200

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : अमरावती
कमीत कमी किंमत :5100
जास्तीत जास्त किंमत :5450

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : जळगाव
कमीत कमी किंमत :4700
जास्तीत जास्त किंमत :5050

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ :औरंगाबाद
कमीत कमी किंमत :4600
जास्तीत जास्त किंमत :5261

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : सिलोड
कमीत कमी किंमत :4200
जास्तीत जास्त किंमत :5000

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ :उदगीर
कमीत कमी किंमत :5350
जास्तीत जास्त किंमत :5412

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : कारंजा
कमीत कमी किंमत :5650
जास्तीत जास्त किंमत :5300

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : श्रीरामपूर
कमीत कमी किंमत :4800
जास्तीत जास्त किंमत :5651

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : परळी वैजनाथ
कमीत कमी किंमत :4350
जास्तीत जास्त किंमत :5296

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : तुळजापूर
कमीत कमी किंमत :5000
जास्तीत जास्त किंमत :5200

शेतमाल सोयाबीन :
बाजार पेठ : मोर्शी
कमीत कमी किंमत :4600
जास्तीत जास्त किंमत :5276

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : सोलापूर
कमीत कमी किंमत :3600
जास्तीत जास्त किंमत :5370

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : अमरावती
कमीत कमी किंमत :4650
जास्तीत जास्त किंमत :5064

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : नागपूर
कमीत कमी किंमत : 4300
जास्तीत जास्त किंमत :5311

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : हिंगोली
कमीत कमी किंमत :4655
जास्तीत जास्त किंमत :5590

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : ताड कळस
कमीत कमी किंमत :4600
जास्तीत जास्त किंमत :5221

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ :नेवासा
कमीत कमी किंमत :5200
जास्तीत जास्त किंमत :5200

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : लातूर
कमीत कमी किंमत :4900
जास्तीत जास्त किंमत :5616

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : अकोला
कमीत कमी किंमत :3500
जास्तीत जास्त किंमत :5565

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : यवतमाळ
कमीत कमी किंमत :4800
जास्तीत जास्त किंमत :5350

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : चिखली
कमीत कमी किंमत :4750
जास्तीत जास्त किंमत :5500

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ :बीड
कमीत कमी किंमत :3501
जास्तीत जास्त किंमत :5301

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : पैठण
कमीत कमी किंमत :4500
जास्तीत जास्त किंमत :4890

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : कळमनुरी
कमीत कमी किंमत :5000
जास्तीत जास्त किंमत :5000

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : चाळीसगाव
कमीत कमी किंमत :4550
जास्तीत जास्त किंमत :5200

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : वर्धा
कमीत कमी किंमत :4250
जास्तीत जास्त किंमत :5000

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : भोकरे
कमीत कमी किंमत :4200
जास्तीत जास्त किंमत :5201

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ : खानेगाव
कमीत कमी किंमत :4400
जास्तीत जास्त किंमत :5200

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ :जिंतूर
कमीत कमी किंमत :4801
जास्तीत जास्त किंमत :5351

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ :मलकापूर
कमीत कमी किंमत :4050
जास्तीत जास्त किंमत :5400

शेतमाल सोयाबीन
बाजार पेठ :परतूर
कमीत कमी किंमत :4400
जास्तीत जास्त किंमत :5270

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close