आजचे बाजारभाव

Soyabin Bajarbhav : आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव – 01 डिसेंबर 2022 

Soyabin Bajarbhav in maharashtra - 01 December 2022 

Soyabin Bajarbhav | नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, गेल्या काही दिवसापासून सोयाबीन पीक बाजारात येत आहे. सोयाबीन पिकाची कधी आवक जास्त राहते तर कधी कमी अशी आहे. अतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा सुधा या सोयाबीनच्या पिकावर परिणाम जाणवत आहे. शेतकऱ्याच्या सोयाबीन ला योग्य भाव मिळत नसल्याने त्याच्यात नाराजी निर्माण होत चालली आहे. अगोदर जास्त पावसाने पिकांची हानी झाली.आणि पुन्हा व्यापारी वर्गाकडून पाहिजे तसा सोयाबीन ला भाव मिळत नाही.(soyabin Bajarbhav December)

 

या सर्व संकटातून जे पीक वाचले त्याचेही भाव मनासारखे मिळत नाहीत.आज परत एकदा सोयाबीन चे भाव कमी झालेले आहेत. चला तर मग आज आपल्या आसपासच्या परिसरातील बाजारपेठेचा थोडक्यात आढावा घेऊ.जेणेकरून आपल्याला सोयाबीन चे दर लक्षात येतील.(Soyabin Bajarbhav)

 

आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव (Soyabin Bajarbhav 01 December 2022) – 

बाजार पेठ : औरंगाबाद 

 • कमीत कमी भाव : 5000 रू
 • जास्तीत जास्त भाव : 5040

 

बाजार पेठ :माजलगाव

 • कमीत कमी भाव : 4500
 • जास्तीत जास्त भाव : 5561

 

बाजार पेठ : राहुरी वांबोली

 • कमीत कमी भाव : 5000
 • जास्तीत जास्त भाव :5400

 

बाजार पेठ : सिल्लोड

 • कमीत कमी भाव :5100
 • जास्तीत जास्त भाव :5300

 

बाजार पेठ : उदगीर

 • कमीत कमी भाव :5520
 • जास्तीत जास्त भाव :5616

 

बाजार पेठ : कारंजा

 • कमीत कमी भाव : 5080
 • जास्तीत जास्त भाव :5455

 

बाजार पेठ : वैजनाथ परळी 

 • कमीत कमी भाव : 5251
 • जास्तीत जास्त भाव : 5601

 

बाजार पेठ : मनोरा

 • कमीत कमी भाव :5200
 • जास्तीत जास्त भाव :5651

 

बाजार पेठ : मालेगाव 

 • कमीत कमी भाव :4600
 • जास्तीत जास्त भाव :5600

 

बाजार पेठ :राहता

 • कमीत कमी भाव : 4500
 • जास्तीत जास्त भाव : 5518

 

बाजार पेठ :धुळे

 • कमीत कमी भाव :4900
 • जास्तीत जास्त भाव :5300

 

बाजार पेठ : सोलापूर

 • कमीत कमी भाव :4005
 • जास्तीत जास्त भाव :5560

 

बाजार पेठ : अमरावती

 • कमीत कमी भाव : 5150
 • जास्तीत जास्त भाव :5395

 

बाजार पेठ : हिंगोली

 • कमीत कमी भाव : 5000
 • जास्तीत जास्त भाव :5626

 

बाजार पेठ : नागपूर

 • कमीत कमी भाव : 4300
 • जास्तीत जास्त भाव :5392

 

बाजार पेठ : अलामनेर 

 • कमीत कमी भाव :5300
 • जास्तीत जास्त भाव :5422

 

बाजारपेठ : मेहकर

 • कमीत कमी भाव : 4500
 • जास्तीत जास्त भाव :5600

 

बाजार पेठ : लातूर 

 • कमीत कमी भाव :5151
 • जास्तीत जास्त भाव : 6056

 

बाजारपेठ : धर्माबाद

 • कमीत कमी भाव : 5200
 • जास्तीत जास्त भाव : 5600

 

बाजार पेठ : जालना

 • कमीत कमी भाव : 4600
 • जास्तीत जास्त भाव :5700

 

बाजारपेठ :अकोला

 • कमीत कमी भाव :4300
 • जास्तीत जास्त भाव :5460

 

बाजार पेठ : यवतमाळ

 • कमीत कमी भाव : 5000
 • जास्तीत जास्त भाव :5560

 

बाजारपेठ : मालेगाव

 • कमीत कमी भाव :5000
 • जास्तीत जास्त भाव :5500

 

बाजार पेठ : चिखली

 • कमीत कमी भाव : 4900
 • जास्तीत जास्त भाव :=5651

 

बाजार पेठ : बीड

 • कमीत कमी भाव:4300
 • जास्ती जास्त भाव :5600

 

बाजार पेठ : वाशीम

 • कमीत कमी भाव :4750
 • जास्तीत जास्त भाव :5550

 

बाजार पेठ : पैठण

 • कमीत कमी भाव: 5076
 • जास्ती जास्त भाव :5576

 

बाजार पेठ : चाळीसगाव

 • कमीत कमी भाव : 3400
 • जास्तीत जास्त भाव :5451

 

बाजारपेठ : वर्धा

 • कमीत कमी भाव :5165
 • जास्तीत जास्त भाव :5400

 

बाजार पेठ : भोकर 

 • कमीत कमी भाव :4600
 • जास्तीत जास्त भाव :5404

 

बाजार पेठ : दिग्रस 

 • कमीत कमी भाव:5350
 • जास्ती जास्त भाव :5600

 

बाजार पेठ : शेवगाव

 • कमीत कमी भाव : 5400
 • जास्तीत जास्त भाव :5400

 

बाजार पेठ : परतूर

 • कमीत कमी भाव:5100
 • जास्ती जास्त भाव :5600

 

बाजार पेठ : देवुळगव राजा

 • कमीत कमी भाव :5100
 • जास्तीत जास्त भाव: 5300

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *