इतर

Today Cotton Rate In Maharashtra 2022 : आजचे महाराष्ट्रातील कापूस बाजारभाव वाचा सविस्तर

Today Cotton Rate In Maharashtra 2022

Today Cotton Rate In Maharashtra 2022- नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,आपण आजचे कापसाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. महाराष्ट्रातील कोणत्या बाजार पेठेत किती भाव मिळतो. कोणत्या बाजार पेठेत कापसाला भाव जास्तीत जास्त आणि कमीत कमी किती मिळतो याची आपण सविस्तर माहिती घेणार आहोत.(Today Cottan Rate)

Today Cottan Rate In Maharashtra 2022 -आजचे कापसाचे बाजार भाव

शेतमाल – कापूस
बाजार समिती – भोकर
कमीत कमी भाव -8010
जास्तीत जास्त भाव -8435

शेतमाल – कापूस
बाजार समिती – सावनेर
कमीत कमी भाव -8300
जास्तीत जास्त भाव -8400

शेतमाल – कापूस
बाजार समिती – सेलू
कमीत कमी भाव -8650
जास्तीत जास्त भाव -8775

शेतमाल – कापूस
बाजार समिती -कीनवट
कमीत कमी भाव -7900
जास्तीत जास्त भाव -8100

शेतमाल – कापूस
बाजार समिती – मौदा
कमीत कमी भाव -8200
जास्तीत जास्त भाव -8370

शेतमाल – कापूस
बाजार समिती – आर्वी
कमीत कमी भाव -8500
जास्तीत जास्त भाव -8650

शेतमाल – कापूस
बाजार समिती – देऊळगाव
कमीत कमी भाव -8200
जास्तीत जास्त भाव -8630

शेतमाल – कापूस
बाजार समिती – काटोल
कमीत कमी भाव -8000
जास्तीत जास्त भाव -8350

शेतमाल – कापूस
बाजार समिती – सिंदी
कमीत कमी भाव -8500
जास्तीत जास्त भाव -8740

शेतमाल – कापूस
बाजार समिती – परभणी
कमीत कमी भाव -8650
जास्तीत जास्त भाव -8750

शेतमाल – कापूस
बाजार समिती – यावल
कमीत कमी भाव -7600
जास्तीत जास्त भाव -8200

 

टीप – बाजारातील भावाची चौकशी करूनच शेतकऱ्यांनी आपला माल विक्रीसाठी उपलब्ध करून द्यावा.दिलेला दर आणि प्रत्यक्ष दर यां मध्ये फरक असू शकतो.याची सर्व शेतकरी बांधवांनी नोंद घ्यावी.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *