इतर

Kanda Bajarbhav : आजचे कांद्याचे महाराष्ट्रतील बाजारभाव

Kanda Bajarbhav in maharashtra 2022

Kanda Bajarbhav : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण महाराष्टातील काही प्रमुख कांद्याच्या बाजार समिती विषयी माहिती घेणार आहोत.कोणत्या बाजार पेठेत किती दर मिळत आहे याची जर शेतकऱ्याला माहिती मिळाली तर त्याला आपला माल कोठे घेऊन जायचा याचे नियोजन करता येते. (Kanda Bajarbhav)

आजचे कांदा बाजारभाव – Kanda Bajarbhav 

शेतमाल कांदा
बाजार पेठ – कोल्हापूर
कमीत कमी भाव – 700
जास्तीत जास्त भाव -2000

शेतमाल कांदा
बाजार पेठ – औरंगाबाद
कमीत कमी भाव -100
जास्तीत जास्त भाव -1100

शेतमाल कांदा
बाजार पेठ – मुंबई
कमीत कमी भाव -900
जास्तीत जास्त भाव -2000

शेतमाल कांदा
बाजार पेठ – सातारा
कमीत कमी भाव -1000
जास्तीत जास्त भाव -1500

शेतमाल कांदा
बाजार पेठ – मंगळवेढा
कमीत कमी भाव -100
जास्तीत जास्त भाव -1700

शेतमाल कांदा
बाजार पेठ – कराड
कमीत कमी भाव -1000
जास्तीत जास्त भाव -1500

शेतमाल कांदा
बाजार पेठ – सोलापूर
कमीत कमी भाव -100
जास्तीत जास्त भाव -2400

शेतमाल कांदा
बाजार पेठ – धुळे
कमीत कमी भाव -100
जास्तीत जास्त भाव -1600

शेतमाल कांदा
बाजार पेठ – लासलगाव
कमीत कमी भाव -1000
जास्तीत जास्त भाव -2400

शेतमाल कांदा
बाजार पेठ – जळगाव
कमीत कमी भाव -425
जास्तीत जास्त भाव -1550

शेतमाल कांदा
बाजार पेठ – मालेगाव
कमीत कमी भाव -450
जास्तीत जास्त भाव -1800

शेतमाल कांदा
बाजार पेठ – नागपूर
कमीत कमी भाव -1000
जास्तीत जास्त भाव -2000

शेतमाल कांदा
बाजार पेठ – संगमनेर
कमीत कमी भाव -500
जास्तीत जास्त भाव -1900

शेतमाल कांदा
बाजार पेठ – चांदवड
कमीत कमी भाव -550
जास्तीत जास्त भाव -2500

शेतमाल कांदा
बाजार पेठ – मनमाड
कमीत कमी भाव -600
जास्तीत जास्त भाव -1700

शेतमाल कांदा
बाजार पेठ – साक्री
कमीत कमी भाव -100
जास्तीत जास्त भाव -1150

टीप – शेतकऱ्यांनी आपला माल बाजारात घेऊन जाताना संबंधित बाजारपेठेत चौकशी करावी. दिलेले दर आणि प्रत्यक्षात असणारा दर यामध्ये तफावत असू शकते.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close