आजचे बाजारभाव

Today soyabin bajarbhav: आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव – 9 डिसेंबर 2022; वाचा तुमच्या शहरातील दरपत्रक.

Today soyabin bajarbhav in maharashtra 09 December 2022

Today Soyabin Bajarbhav: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ,आपण आज सोयाबीन बाजार भाव पाहणार आहोत. याच्या मागचा उद्देश हाच आहे की आपल्या आसपासच्या परिसरातील शेकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा.हा भाव मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना बाजार पेठे बद्दल माहिती असणे गरजेचे असते.(Today soyabin bajarbhav)

 

तर आपण जाणून घेऊयात कोणत्या बाजार पेठेतील सोयाबीन ला किती रुपये भाव देण्यात आला आहे. आपल्या महाराष्ट्रातील काही प्रमुख शहरातील सोयाबीन ची माहिती पुढे सविस्तर दिली आहे.(soyabin bajarbhav in maharashtra)

 

वाचा आपल्या शहरातील सोयाबीनचे बाजारभाव – Today soyabin bajarbhav 09 December 2022

 

शेतमाल -सोयाबीन 

बाजार समिती : अहमदनगर

कमीत कमी दर : 4200रुपये

जास्तीत जास्त दर :5200रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : अमरावती

कमीत कमी दर :5100रुपये

जास्तीत जास्त दर :5450रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : जळगाव

कमीत कमी दर :4700रुपये

जास्तीत जास्त दर :5050रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती :औरंगाबाद

कमीत कमी दर :4600रुपये

जास्तीत जास्त दर :5261रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : सिलोड 

कमीत कमी दर :4200रुपये

जास्तीत जास्त दर :5000रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती :उदगीर

कमीत कमी दर :5350रुपये

जास्तीत जास्त दर :5412रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : कारंजा

कमीत कमी दर :5650रुपये

जास्तीत जास्त दर :5300रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : श्रीरामपूर

कमीत कमी दर :4800रुपये

जास्तीत जास्त दर :5651रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : परळी वैजनाथ 

कमीत कमी दर :4350रुपये

जास्तीत जास्त दर :5200रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : तुळजापूर

कमीत कमी दर :4900रुपये

जास्तीत जास्त दर :5210रुपये

शेतमाल सोयाबीन :

बाजार समिती : मोर्शी

कमीत कमी दर :4500रुपये

जास्तीत जास्त दर :5227रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : सोलापूर

कमीत कमी दर :3601रुपये

जास्तीत जास्त दर :5170रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : अमरावती

कमीत कमी दर :4550रुपये

जास्तीत जास्त दर :5264रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : नागपूर

कमीत कमी दर : 4300रुपये

जास्तीत जास्त दर :5611रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : हिंगोली

कमीत कमी दर :4755रुपये

जास्तीत जास्त दर :5560रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : ताड कळस

कमीत कमी दर :4500रुपये

जास्तीत जास्त दर :5200रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती :नेवासा

कमीत कमी दर :5210रुपये

जास्तीत जास्त दर :5200रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : लातूर

कमीत कमी दर :4900रुपये

जास्तीत जास्त दर :5616रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : अकोला

कमीत कमी दर :3500रुपये

जास्तीत जास्त दर :5565रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : यवतमाळ

कमीत कमी दर :4800रुपये

जास्तीत जास्त दर :5300रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : चिखली

कमीत कमी दर :4750रुपये

जास्तीत जास्त दर :5500रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती :बीड

कमीत कमी दर :3501रुपये

जास्तीत जास्त दर :5301रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : पैठण

कमीत कमी दर :4500रुपये

जास्तीत जास्त दर :4890रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : कळमनुरी 

कमीत कमी दर :5000रुपये

जास्तीत जास्त दर :5000रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : चाळीसगाव

कमीत कमी दर :4550रुपये

जास्तीत जास्त दर :5200रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : वर्धा 

कमीत कमी दर :4250रुपये

जास्तीत जास्त दर :5000रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : भोकरे 

कमीत कमी दर :4200रुपये

जास्तीत जास्त दर :5201रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती : खानेगाव 

कमीत कमी दर :4400रुपये

जास्तीत जास्त दर :5200रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती :जिंतूर

कमीत कमी दर :4801रुपये

जास्तीत जास्त दर :5351रुपये

शेतमाल सोयाबीन 

बाजार समिती :मलकापूर 

कमीत कमी दर :4050रुपये

जास्तीत जास्त दर :5400रुपये

शेतमाल – सोयाबीन 

बाजार समिती :परतूर

कमीत कमी दर :4400रुपये

जास्तीत जास्त दर :5270 रुपये

टीप – शेतकऱ्यांनी आपला माल बाजारात घेऊन जाताना बाजारपेठेत चौकशी करावी. दिलेली किंमत आणि बाजार पेठेतील किंमत यात फरक असू शकतो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close