इतर

Today Soyabin Rate In Maharashtra 2022 : आजचे महाराष्ट्रतील सोयाबीनचे बाजारभाव वाचा सविस्तर 

Today Soyabin Rate In Maharashtra 2022

Today Soyabin Rate In Maharashtra 2022-नमस्कार शेतकरी मिञांनो,आपण महाराष्ट्रातील सोयाबीन पिकाच्या बाजार भाव ची माहिती घेणार आहोत. कोणत्या बाजार पेठेतील किती माल आला .कोनत्या बाजारपेठेत सोयाबीन ला किती भाव मिळाला. याची सविस्तर माहिती पुढे दिली आहे. याहितीचा उपयोग शेतकरी मित्रांना नक्कीच होईल.(Today Soyabin Rate)

Today Soyabin Rate In Maharashtra 2022 : आजचा सोयाबीन बाजार भाव

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – औरंगाबाद

कमीत कमी दर -5175

जास्तीत जास्त दर -5400

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – संगमनेर

कमीत कमी दर -4887

जास्तीत जास्त दर -5470

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – कारंजा

कमीत कमी दर -5090

जास्तीत जास्त दर – 5525

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – परळी वैजनाथ

कमीत कमी दर -5200

जास्तीत जास्त दर -5479

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – तुळजापूर

कमीत कमी दर -5200

जास्तीत जास्त दर -5500

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – मोर्शी

कमीत कमी दर -5200

जास्तीत जास्त दर -5325

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – मालेगाव

कमीत कमी दर -4900

जास्तीत जास्त दर -5400

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – राहता धुळे

कमीत कमी दर -5055

जास्तीत जास्त दर -5461

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – सोलापूर

कमीत कमी दर -4995

जास्तीत जास्त दर -5300

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – नागपूर

कमीत कमी दर -4500

जास्तीत जास्त दर -5451

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती -अमळनेर

कमीत कमी दर -5151

जास्तीत जास्त दर -5351

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – हिंगोली

कमीत कमी दर -5000

जास्तीत जास्त दर -6880

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – मेहकर

कमीत कमी दर -4500

जास्तीत जास्त दर -5700

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – ताडकळस

कमीत कमी दर -5000

जास्तीत जास्त दर -5451

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – लातूर

कमीत कमी दर -5230

जास्तीत जास्त दर -5930

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – जालना

कमीत कमी दर -4000

जास्तीत जास्त दर -5600

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – अकोला

कमीत कमी दर -4000

जास्तीत जास्त दर -5550

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – यवतमाळ

कमीत कमी दर -5000

जास्तीत जास्त दर -5350

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – परभणी

कमीत कमी दर -5200

जास्तीत जास्त दर -5500

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – परभणी

कमीत कमी दर -4300

जास्तीत जास्त दर -5350

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – मालेगाव

कमीत कमी दर -4500

जास्तीत जास्त दर -5450

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – आर्वी

कमीत कमी दर -4500

जास्तीत जास्त दर –

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – चिखली

कमीत कमी दर -5475

जास्तीत जास्त दर –

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – वाशिम

कमीत कमी दर -4900

जास्तीत जास्त दर -5650

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – वाशिम अन्सिंग

कमीत कमी दर -4700

जास्तीत जास्त दर -6500

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – कळमनुरी

कमीत कमी दर -5250

जास्तीत जास्त दर -5550

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – भोकर

कमीत कमी दर -5000

जास्तीत जास्त दर -5000

शेतमाल – सोयाबीन

बाजार समिती – बार्शी

कमीत कमी दर -4800

जास्तीत जास्त दर -5550

टीप – शेतकऱ्यांनी आपला माल घेऊन जाताना बाजारपेठेत चौकशी करून खात्री करावी. दिलेला दर आणि प्रत्यक्ष दर यां मध्ये फरक असू शकतो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close