आजचे बाजारभाव

Kapus Bajarbhav : आजचे कापूस बाजारभाव- ०६ डिसेंबर – कापूस बाजारभावात, वाढ वाचा दरपत्रक

Kapus Bajarbhav in maharashtra 06 December 2022

Kapus Bajarbhav: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आपण नेहमी शेतकऱ्यांसाठी दररोज वेगवेगळ्या पिकांच्या बाजारातील भावा विषयी माहिती घेत असतो. याचा उद्देश हाच की शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य असा भाव मिळावा.(Kapus Bajarbhav)

 

त्यांनी केलेल्या कष्टाला फळ मिळावे. आज आपण कापसाच्या बाजारातील किंमती पाहणार आहोत.तर शेतकरी मित्रांनो घेऊयात सविस्तर माहिती कापसाच्या बाजारातील भावाची.(Kapus Bajarbhav December)

 

Today kapus bajarbhav – आजचे कापूस बाजारभाव 06 December 2022

 

सावनेर बाजार समिती
शेतमाल : कापूस
आवक : 2500
कमीत कमी दर :8500
जास्तीत जास्त दर:8500

राळेगावबाजार समिती
शेतमाल : कापूस
आवक :450
कमीत कमी दर :8500
जास्तीत जास्त दर:8920

उमरेड बाजार समिती
शेतमाल : कापूस
आवक :304
कमीत कमी दर :8600
जास्तीत जास्त दर:8710

देऊळगाव बाजार समिती
शेतमाल : कापूस
आवक :300
कमीत कमी दर :8800
जास्तीत जास्त दर:8964

बारामती बाजार समिती
शेतमाल : कापूस
आवक :36
कमीत कमी दर :4600
जास्तीत जास्त दर:8656

सावनेर बाजार समिती
शेतमाल : कापूस
कमीत कमी दर :8600
जास्तीत जास्त दर:8900

किनवत बाजार समिती
शेतमाल : कापूस
आवक :124
कमीत कमी भाव :8400
जास्तीत जास्त दर: 8800

राळेगाव बाजार समिती
शेतमाल : कापूस
आवक : 2000
कमीत कमी दर :8700
जास्तीत जास्त दर:9020

भद्रावती बाजार समिती
शेतमाल : कापूस
आवक :140
कमीत कमी दर :8735
जास्तीत जास्त दर:8840

वडवणी बाजार समिती
शेतमाल : कापूस
आवक :12
कमीत कमी दर :8900
जास्तीत जास्त दर:8900

हिंगणा बाजार समिती
शेतमाल : कापूस
आवक :16
कमीत कमी दर :8600
जास्तीत जास्त दर:8800

आष्टी बाजार समिती
शेतमाल : कापूस
आवक :512
कमीत कमी दर :8600
जास्तीत जास्त दर:8900

आर्वी बाजार समिती
शेतमाल : कापूस
आवक :1000
कमीत कमी दर :8800
जास्तीत जास्त दर:9100

टीप – बाजारातील मालाचे भाव हे सतत चढ उतार होत असल्या कारणाने मालाच्या किमती मध्ये तफावत आढलून येत असते शेतकऱ्यांनी स्वतः संबंधित बाजारपेठेत आपल्या माला बाबत चौकशी करूनच पुढील व्यवहार करणे गरजेचे आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close